Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie dočasných služieb pre Európsky podporný úrad pre azyl v Grécku.
Obstarávateľ:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
23/11/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2017/576.
Poskytovanie dočasných služieb pre Európsky podporný úrad pre azyl v Grécku.
EASO plánuje uzavrieť rámcové zmluvy na poskytovanie dočasných služieb prostredníctvom sprístupňovania dočasných zamestnancov pre agentúru s možnosťou vyslania do iných partnerských inštitúcií, s vopred určeným časovým rámcom a v súlade s požadovanými profilmi kompetencií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
24/10/2017 00:00
23/11/2017 23:59
30/11/2017 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 204-419840
Oznámenie o obstarávaní
24/10/2017 00:00