Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby monitorovania a analýzy médií pre Spojené kráľovstvo.
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
20/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2017/938.
Služby monitorovania a analýzy médií pre Spojené kráľovstvo.
Európsky parlament vypisuje toto konanie s cieľom uzavrieť 1-ročnú rámcovú zmluvu na každodenné monitorovanie tlače (celoštátnej/regionálnej), audiovizuálnych médií (TV, rádio) a hlavných online médií (internet). Cieľom je poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme prehľadu tlače o spôsobe, akým médiá informujú o témach súvisiacich s Európskym parlamentom a Európskou úniou. Generálne riaditeľstvo komunikácie Európskeho parlamentu chce získať čo možno najlepšie vedomosti o pokrytí médií v celej EÚ v súvislosti s otázkami súvisiacimi s Európskou úniou, Európskym parlamentom a činnosťami jeho predsedu a poslancov EP. Mediálna analýza v konečnom dôsledku pomôže EP lepšie informovať občanov a konkrétne cieľové skupiny EÚ o politikách EÚ. Pri dosahovaní tohto cieľa sa EP čiastočne spolieha na externé poradenstvo a pomoc.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
31/10/2017 00:00
20/12/2017 17:00
05/01/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 209-432065
Oznámenie o obstarávaní
31/10/2017 00:00