Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Projektovanie, dodávka a výstavba nového výťahu a zdvíhacej plošiny.
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
05/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/012/17.
Projektovanie, dodávka a výstavba nového výťahu a zdvíhacej plošiny.
Úrad EUIPO plánuje zadať zákazku na vypracovanie plánu na výstavbu nového výťahu pre budovy AA1 a AA2 (ktorý sa má nachádzať na mieste, kde sú dve budovy spojené) a zdvíhacej plošiny v suteréne na podlaží -2 budovy AA1 (toto bude voliteľné), ako aj na následné vykonávanie takýchto prác.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/10/2017 00:00
05/12/2017 13:00
07/12/2017 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 222-460668
Korigendum
18/11/2017 00:00
2017/S 200-410757
Oznámenie o obstarávaní
18/10/2017 00:00