Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Samostatná rámcová zmluva na poskytovanie služieb pomoci a technickej podpory pr...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/LIFE/2017/028.
Samostatná rámcová zmluva na poskytovanie služieb pomoci a technickej podpory pre hodnotenie návrhov LIFE.
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky vypisuje túto výzvu na súťaž s cieľom uzatvoriť samostatnú rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb v záujme poskytnutia podpory pri posudzovaní návrhov na udelenie grantov predložených v rámci programu LIFE Európskej únie (EÚ). Poskytované služby sú podrobnejšie uvedené v technických špecifikáciách (oddiel 1.4).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/EASME
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/10/2017
07/12/2017
Nie je k dispozícii
12/12/2017
19/12/2017 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 206-424389 Oznámenie o obstarávaní 26/10/2017