Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenské služby pre sektor mestského rozvoja, vodohospodárstva a nakladania s ...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
PC-1426.
Poradenské služby pre sektor mestského rozvoja, vodohospodárstva a nakladania s tuhým odpadom.
EIB vypisuje výzvu na predloženie ponúk (užšia súťaž) s cieľom uzatvoriť rámcové dohody s poskytovateľmi služieb v sektore mestského rozvoja, vodohospodárstva a nakladania s tuhým odpadom v krajinách jej pôsobenia, na poskytovanie podpory pre projekty banky (najmä pre projekty divízie mestského rozvoja a vodohospodárstva).
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
24/10/2017 00:00
12/02/2018 23:59
Nie je k dispozícii
26/02/2018 23:59
27/11/2017 23:59
28/02/2018 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Mestský rozvoj Časť 1 – mestský rozvoj: 1. obnova miest (v širokom zmysle zahŕňajúcom viacero odvetví); 2. sociálne bývanie; 3. cestovný ruch; 4. obehové hospodárstvo.
Časť 2 Vodohospodárstvo a nakladanie s tuhým odpadom Časť 2 – vodohospodárstvo a nakladanie s tuhým odpadom: 5. vodné zdroje a dodávka vody; 6. nakladanie s odpadovými vodami vrátane opätovného použitia; 7. riadenie povodní a hydrológia; 8. nakladanie s tuhým odpadom (komunálny odpad, nebezpečný odpad).
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 204-419849 Oznámenie o obstarávaní 24/10/2017 00:00