Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pravidelné a zákonom stanovené kontroly zariadení v budovách Generálneho sekreta...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 17/060.
Pravidelné a zákonom stanovené kontroly zariadení v budovách Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
V belgických právnych predpisoch sa stanovujú povinné pravidelné kontroly niektorých technických zariadení (elektrické zariadenia a ďalšie zariadenia). Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je uzavrieť 2-ročnú rámcovú zmluvu, ktorá môže byť obnovená na 2 ďalšie obdobia s dĺžkou 1 roka, na pravidelné a zákonom stanovené kontroly technických a elektrických zariadení v budovách, ktoré používa sekretariát Rady v Bruseli, ako aj kontroly na požiadanie a laboratórne analýzy vzoriek odobratých v týchto budovách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
31/10/2017 00:00
15/01/2018 16:00
19/01/2018 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Kontroly elektrických zariadení
Vykonávanie povinných a nepovinných pravidelných a zákonom stanovených kontrol elektrických zariadení vo všetkých budovách, ktoré používa Generálny sekretariát Rady Európskej únie v Belgicku. Elektrické zariadenia zahrnuté v tejto časti sa nemajú chápať ako domáce spotrebiče; domáce elektrické zariadenia sú definované v článku 1 ministerskej vyhlášky z 10.3.1981.
Časť 2
Ďalšie kontroly
Vykonávanie všetkých ďalších pravidelných a zákonom stanovených kontrol, ako aj odberov vzoriek, kontrol a laboratórnych analýz materiálov, vzduchu alebo vody na základe vzoriek odobratých z budov, ktoré používa Generálny sekretariát Rady Európskej únie v Belgicku.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 227-472194
Korigendum
25/11/2017 00:00
2017/S 209-432049
Oznámenie o obstarávaní
31/10/2017 00:00