Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Údržba a modernizácia centra EÚ pre monitorovanie stavebného odvetvia.
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
22/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2017/032.
Údržba a modernizácia centra EÚ pre monitorovanie stavebného odvetvia.
Toto konanie je výzva na súťaž vo forme verejného postupu na uzatvorenie zmluvy o obstarávaní služieb. Práce dodávateľa majú byť založené na prebiehajúcej práci pre centrum EÚ pre monitorovanie stavebného odvetvia (ECSO – EU construction sector observatory) a majú zaistiť jej pokračovanie, rozvoj a rozšírenie. Úlohy budú rozdelené do 4 pracovných balíkov: pracovný balík 1: aktualizácia metodiky a zoznamu ukazovateľov a príprava informačných prehľadov o jednotlivých krajinách; pracovný balík 2: výber a produkcia informačných prehľadov o nových vnútroštátnych a/alebo regionálnych politických opatreniach a aktualizácia existujúcich politických opatrení v rámci centra EÚ pre monitorovanie stavebného odvetvia (ECSO); pracovný balík 3: príprava analytických správ; pracovný balík 4: propagácia výsledkov analýz a činnosti šírenia informácií. Úlohy, ktoré má dodávateľ za úlohu vykonať, sú uvedené podrobnejšie v špecifikáciách zákazky v oddieloch 1.3 a 1.4.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/11/2017 00:00
17/01/2018 23:59
Nie je k dispozícii
22/01/2018 15:00
23/01/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 230-478658 Oznámenie o obstarávaní 30/11/2017 00:00