Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Sadzby za zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) – možné o...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/06/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
12/08/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.A.2/ETU/2013/0035.
Sadzby za zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) – možné opatrenia iniciované Komisiou podľa článkov 7 ods. 4, 7 ods. 5, 7 ods. 6 a 7 ods. 7 smernice 2012/19/EÚ o OEEZ.
Komisia vypisuje toto obstarávanie týkajúce sa sadzieb za zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) podľa článkov 7 ods. 4, 7 ods. 5, 7 ods. 6 a 7 ods. 7 prepracovanej smernice o OEEZ (smernica 2012/19/EÚ).Cieľom obstarávania je vypracovať štúdiu, ktorá určí základ pre správy, delegované a vykonávacie akty, štúdiu o vplyve a možné legislatívne návrhy požadované Komisiou v súlade s článkami 7 ods. 4, 7 ods. 5, 7 ods. 6 a 7 ods. 7 smernice.Hlavné úlohy obstarávania sú:a) vypracovanie spoločnej metodiky na výpočet množstva vytvoreného OEEZ podľa hmotnosti v každom členskom štáte a uplatňovanie tejto metodiky v jednotlivých krajinách;b) vypracovanie spoločnej metodiky na výpočet hmotnosti EEZ uvedených na vnútroštátny trh každého členského štátu;c) analýza možnosti stanovenia jednotlivých sadzieb za zber pre jednu alebo viacero kategórií stanovených v prílohe III smernice, najmä pre zariadenia na tepelnú výmenu, fotovoltické panely, malé zariadenia, malé IT a telekomunikačné zariadenia a lampy obsahujúce ortuť;d) dodatočné úlohy:a. opis možných problémov, ktorým čelia členské štáty pri dodržiavaní požiadaviek stanovených v článku 7 ods. 1;b. analýza pravdepodobného vplyvu možných zmien konečných termínov v súvislosti so sadzbami za zber stanovenými v článku 7 ods. 1;c. analýza pravdepodobného vplyvu možnej revízie sadzieb za zber na základe vytvoreného OEEZ.Návrhy pre možné riešenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
18/06/2013 00:00
Nie je k dispozícii
12/08/2013 16:00
27/08/2013 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 116-196937
Oznámenie o obstarávaní
18/06/2013 00:00