Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzka sekretariátu „Čistá energia pre ostrovy EÚ“.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
30/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/B3/2017-462.
Prevádzka sekretariátu „Čistá energia pre ostrovy EÚ“.
Konkrétnym predmetom tejto zákazky je vytvorenie a prevádzka sekretariátu pre iniciatívu ostrovov, subjektu, ktorý poskytuje poradenskú a administratívnu podporu pre ostrovy v snahe o prechod na čistú energiu. Sekretariát bude podliehať Európskej komisii, Generálnemu riaditeľstvu pre energetiku, a podľa potreby bude úzko spolupracovať s ostatnými útvarmi Európskej komisie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/12/2017 00:00
30/01/2018 16:00
02/02/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 233-484709
Oznámenie o obstarávaní
05/12/2017 00:00