Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie medzinárodných kuriérskych služieb pre EASO.
Obstarávateľ:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2017/588.
Poskytovanie medzinárodných kuriérskych služieb pre EASO.
Služby sa budú požadovať najmä z/do krajín alebo medzi krajinami Európskej únie a európskymi krajinami mimo EÚ. Dodávateľ však musí byť schopný poskytovať tieto služby z/do iných alebo medzi inými oblasťami sveta s výnimkou vzdialených miest určenia, ktoré sú vo všeobecnosti neprístupné. Služby budú zahŕňať: vyzdvihnutie balíkov/pošty z „kancelárií EASO na Malte“ a doručenie do „celého sveta“ vrátane Malty; vyzdvihnutie balíkov/pošty z „celého sveta“ vrátane Malty a doručenie do kancelárií EASO na Malte; vyzdvihnutie z „celého sveta“ a doručenie do „celého sveta“; vypĺňanie dodacích listov; všeobecné organizovanie a dozor nad dopravou.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
06/12/2017 00:00
15/01/2018 23:59
22/01/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 234-485415
Oznámenie o obstarávaní
06/12/2017 00:00