Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
UCA 17/047 Poskytovanie služieb týkajúcich sa SAP.
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
18/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 17/047.
UCA 17/047 Poskytovanie služieb týkajúcich sa SAP.
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je obstarať IT služby týkajúce sa SAP pre Generálny sekretariát Rady Európskej únie pre potreby údržby a vývoja finančného informačného systému SOS II a zavedenia nových funkcií v rámci riadenia zmien a v spolupráci s obchodnými používateľmi.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
09/11/2017 00:00
18/01/2018 16:00
23/01/2018 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 242-501931 Korigendum 16/12/2017 00:00
2017/S 217-450647 Korigendum 11/11/2017 00:00
2017/S 215-446065 Oznámenie o obstarávaní 09/11/2017 00:00