Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
RTD-NMP-2013-Materiálové schránky – „Zdokonaľovanie marketingu výskumu materiálo...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/06/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
06/09/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
RTD-NMP-2013-Materials_boxes
RTD-NMP-2013-Materiálové schránky – „Zdokonaľovanie marketingu výskumu materiálov – vysvetľujúce schránky“.
Vytvorí sa súbor schránok/nádob obsahujúcich aspoň 5 predmetov, ktorý potvrdzuje pokrok výskumu materiálov a jeho potenciál, spolu so stručným vysvetlením v angličtine, prečo sa materiály správajú tak, ako sa správajú. Schránky/nádoby a predmety vnútri nich by mali pomôcť zvýšenej citlivosti a informovanosti materiálov, ako aj ich výskumu, vede a inžinierstvu, čím sa upozorní na činnosti podporované Európskou komisiou.Schránky/nádoby by mali zaujať predovšetkým deti a mladých ľudí a dodatočne by mali mať dobrý účinok aj na dospelých.Počíta sa minimálne s 12 000 schránkami/nádobami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
25/06/2013 00:00
Nie je k dispozícii
06/09/2013 23:59
17/09/2013 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 043-070540
Korigendum
01/03/2014 00:00
2013/S 121-206367
Oznámenie o obstarávaní
25/06/2013 00:00