Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov a služby jazykového vzdelávania.
Obstarávateľ:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
14/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
BEREC/2017/07/OT.
Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov a služby jazykového vzdelávania.
Poskytnutie technickej pomoci v oblasti ľudských zdrojov a služieb jazykového vzdelávania pre Úrad BEREC.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
14/11/2017 00:00
14/12/2017 23:59
04/01/2018 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov
Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov vrátane príslušnej dodatočnej administratívnej pomoci v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov Úradu BEREC v záujme splnenia ročných a viacročných cieľov.
Časť 2
Služby jazykového vzdelávania
Služby jazykového vzdelávania sa budú realizovať v rámci 3 rôznych balíkov na základe ich formy podľa ich účastníkov, trvania, frekvencie, miesta, cieľov a výsledkov. — Balík I: skupinová jazyková výučba v priestoroch Úradu BEREC. — Balík II: individuálna jazyková výučba alebo výučba v dvojčlenných skupinách v priestoroch Úradu BEREC alebo v priestoroch dodávateľa, podľa požiadavky Úradu BEREC. — Balík III: dodatočné jazykové služby.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 218-452602
Oznámenie o obstarávaní
14/11/2017 00:00