Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie IT poradenských služieb v oblasti vývoja softvéru...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
19/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/IDM/17/013.
Rámcová zmluva na poskytovanie IT poradenských služieb v oblasti vývoja softvéru Java a implementácie toku údajov pre Európsku environmentálnu agentúru.
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je uzatvoriť rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poskytovanie IT služieb a podpory pre EEA prostredníctvom samostatných poradcov v oblasti vývoja softvéru Java (najmä webové aplikácie), vývoja QA skriptov a online webových dotazníkov a podpory druhej úrovne na základe žiadostí zo zákazníckej podpory prvej úrovne.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
16/11/2017 00:00
19/12/2017 16:00
04/01/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 220-456371
Oznámenie o obstarávaní
16/11/2017 00:00