Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie jazykového vzdelávania pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníct...
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
10/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/016/17.
Poskytnutie jazykového vzdelávania pre Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Akadémia EUIPO organizuje kurzy na podporu jazykového vzdelávania pre 5 jazykov EUIPO: španielčina, nemčina, angličtina, francúzština a taliančina. Príležitostne sa môžu vyučovať aj kurzy pre ostatné jazyky alebo iné kurzy súvisiace s používaním jazykov (oprava textov, porovnávanie a rozpoznávanie textov atď.). Okrem toho sa môžu požadovať aj iné potenciálne služby v súvislosti s ponukou jazykového vzdelávania EUIPO (napr. individuálna výučba alebo výučba v malých skupinách, jazykový workshop, príručka k jazykovému vzdelávaniu v EUIPO, služba individuálneho hodnotenia a vedenia atď.) a na hodnotenie jazykových schopností. Služby alebo kurzy, ktoré dodávateľ ponúka, sa budú poskytovať týmito spôsobmi: individuálne, zmiešané vzdelávanie a diaľkové vzdelávanie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/11/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
10/01/2018 13:00
16/01/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 229-476403 Oznámenie o obstarávaní 29/11/2017 00:00