Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riadenie podujatí a stretnutí a propagačné služby.
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
22/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/CORSER/2017/07.
Riadenie podujatí a stretnutí a propagačné služby.
Prvotnou úlohou dodávateľa bude plánovať a realizovať logistiku podujatí na základe súhrnu EFSA. V prípade komplexnejších podujatí sa od dodávateľa môže požadovať poskytnutie aj poradenských služieb, ako je možné najlepšie propagovať iniciatívu a/alebo akt, vo funkcii poradcu s cieľom odporúčať optimálne formy a technické riešenia v záujme dosiahnutia stanovených cieľov. Dodávateľ bude mať za úlohu podporovať EFSA pri organizovaní inštitucionálnych stretnutí a podujatí najmä v Parme (približne 60 %, buď na riaditeľstve EFSA, alebo v iných miestach v meste), Bruseli a v 28 krajinách EÚ (približne 35 %), ale prípadne aj v predvstupových krajinách EÚ a ostatných iných európskych krajinách (približne 5 %). Preto sa požaduje schopnosť pôsobiť predovšetkým v Taliansku a krajinách EÚ/EHP, ale aj krajine uchádzača/potenciálneho uchádzača a krajinách, ktoré vstupovali do programu európskej susedskej politiky (ESP).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/11/2017 00:00
22/02/2018 14:30
26/02/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 024-050081
Korigendum
03/02/2018 00:00
2018/S 019-038482
Korigendum
27/01/2018 00:00
2017/S 226-469961
Oznámenie o obstarávaní
24/11/2017 00:00