Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Všeobecné pomocné prezenčné služby.
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
19/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 631.
Všeobecné pomocné prezenčné služby.
Cieľom tejto výzvy na súťaž je vybrať hospodársky subjekt na poskytnutie jediného podporného centra s cieľom poskytovať koncovým používateľom Európskeho dvora audítorov služby všeobecnej užívateľskej podpory. Týka sa služieb strediska poskytujúceho služby prostredníctvom telefónu v súvislosti s IT službami a službami netýkajúcimi sa IT (vrátane ľudských zdrojov, logistiky, zariadení a budov), podporných služieb vrátane IT podpory prvej úrovne, IT podpory druhej úrovne, riadenia životného cyklu informačných technológií, správy aktív, podpory na úrovni organizácie, ako aj dodatočných IT služieb, ktoré môže Európsky dvor audítorov požadovať, zaistenia kvality a podávania správ vrátane dohody o úrovni poskytovaných služieb a príručky o prevádzke používateľskej podpory, pravidelného podávania správ a stretnutí. Kompletný opis služieb, ktoré sa majú poskytovať, je dostupný v oddieloch 3, 4, 5 a 6 špecifikácií zákazky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
25/11/2017 00:00
19/01/2018 17:00
24/01/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 246-513665
Korigendum
22/12/2017 00:00
2017/S 227-472193
Oznámenie o obstarávaní
25/11/2017 00:00