Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby monitorovania a analýzy médií pre Českú republiku.
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
26/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/DG/AWD/2017/1000.
Služby monitorovania a analýzy médií pre Českú republiku.
Európsky parlament vypisuje toto konanie s cieľom uzavrieť 1-ročnú rámcovú zmluvu na každodenné monitorovanie tlače (celoštátnej/regionálnej), audiovizuálnych médií (TV, rádio) a hlavných online médií (internet). Táto zmluva môže byť obnovená maximálne na 4 rokov. Cieľom je poskytnúť včasný a aktuálny súhrn denných informácií vo forme prehľadu tlače o spôsobe, akým médiá informujú o témach súvisiacich s Európskym parlamentom a Európskou úniou. Generálne riaditeľstvo komunikácie Európskeho parlamentu chce získať čo možno najlepšie vedomosti o pokrytí médií v celej EÚ v súvislosti s otázkami súvisiacimi s Európskou úniou, Európskym parlamentom a činnosťami jeho predsedu a poslancov EP. Mediálna analýza v konečnom dôsledku pomôže EP lepšie informovať občanov a konkrétne cieľové skupiny EÚ o politikách EÚ. Pri dosahovaní tohto cieľa sa EP čiastočne spolieha na externé poradenstvo a pomoc.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
05/12/2017 00:00
26/01/2018 12:00
08/02/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 233-484712
Oznámenie o obstarávaní
05/12/2017 00:00