Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Získavanie údajov o spoločnostiach a iných právnych subjektoch
Obstarávateľ:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
08/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OLAF/C3/83/2017
Získavanie údajov o spoločnostiach a iných právnych subjektoch
Cieľom je uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb, ktoré bude OLAF využívať na účely získavania údajov o spoločnostiach a iných právnych subjektoch s cieľom vytvoriť zdroj informácií a tiež vstup údajov pre analýzu. OLAF hľadá dodávateľa, ktorý je schopný poskytnúť obchodnú databázu s komplexným celosvetovým pokrytím, ktorá by obsahovala podrobné údaje o maximálnom počte spoločností a subjektov na celom svete a vo všetkých hospodárskych odvetviach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3087
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady – úrad pre elektronické obstarávanie prostredníctvom odkazu I.3) Komunikácia.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/12/2017 00:00
08/01/2018 16:00
12/01/2018 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Databáza poskytujúca základné informácie o spoločnosti
Databáza musí obsahovať základné informácie o spoločnosti, t. j. sídlo, kontaktné údaje, zoznam vedúcich pracovníkov, firemnú štruktúru, oblasť činnosti (kód NACE), štatút spoločnosti vrátane ukončenia podnikania a národných identifikátorov. Počiatočné vyhľadávania sú často založené na neúplných informáciách, preto musí byť možné vykonať ich na základe všetkých dostupných informačných polí spoločnosti a fragmentu názvu, najmä názvu spoločnosti, mien riadiacich pracovníkov, sídla, kontaktných údajov, ako aj na základe ľubovoľnej kombinácie polí. Vyhľadávanie musí byť možné vo všetkých krajinách bez predbežného výberu. Export výsledkov vyhľadávania na ďalšiu analýzu musí byť možný v rôznych formátoch vrátane (ale nielen) formátov csv, pdf atď.
Časť 2
Databáza má poskytovať komplexné informácie o spoločnosti
Databáza musí obsahovať komplexné informácie o spoločnosti vrátane údajov o vlastníctve a finančných informácií, ako aj všetky historické údaje. Vyhľadávanie v databáze musí byť možné na základe názvu spoločnosti a/alebo jeho národného registračného čísla/čísla DPH. Export úplných správ o spoločnosti musí byť možný aspoň vo formáte pdf. V prípade správ, ktoré nie sú dostupné v databáze, alebo žiadosti o správu týkajúcu sa najnovších údajov, musia dodávatelia na základe individuálneho posúdenia ponúknuť Európskej komisii možnosť požiadať o aktualizovanú verziu.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 241-499400
Oznámenie o obstarávaní
15/12/2017 00:00