Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva – štúdie v oblastiach európskej konkurencieschopnosti.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/10/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
06/12/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENTR/300/PP/2013/FC.
Rámcová zmluva – štúdie v oblastiach európskej konkurencieschopnosti.
Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzavrieť rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb s kaskádovým systémom na vypracovanie podkladových štúdií, ako aj ďalších správ a analýz týkajúcich sa konkurencieschopnosti európskych ekonomík, ktoré budú okrem iného využité na prípravu výročnej správy o európskej konkurencieschopnosti.Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je vybrať maximálne 3 dodávateľov schopných vykonať úlohy uvedené v špecifikáciách.Úlohou je písomne poskytnúť Komisii niekoľko podkladových štúdií týkajúcich sa konkurencieschopnosti európskych ekonomík, ktoré budú okrem iného využité na prípravu výročnej správy Komisie o európskej konkurencieschopnosti. Cieľom správy o európskej konkurencieschopnosti je poskytnúť analytický vstup do politickej diskusie v súvislosti s konkurencieschopnosťou v záujme podpory spoločného chápania problematiky a podchytenia návrhov a odporúčaní týkajúcich sa stratégie Európa 2020 a budúcej podnikovej politiky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
05/10/2013 00:00
Nie je k dispozícii
06/12/2013 23:59
16/12/2013 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 194-333387
Oznámenie o obstarávaní
05/10/2013 00:00