Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie počítačových testov (CBT) vo výberovom konaní pracovníkov pre inštit...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
23/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EPSO/PR/2016/049
Poskytnutie počítačových testov (CBT) vo výberovom konaní pracovníkov pre inštitúcie EÚ
Výsledkom verejného obstarávania budú 2 rámcové zmluvy (1 pre každú časť), ktoré pomôžu Európskemu úradu pre výber pracovníkov (EPSO) pri výberovom konaní pracovníkov v mene inštitúcií EÚ prostredníctvom: — poskytovanie počítačových testov (CBT – computer-based tests) – typ s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a typ „esej“ (vyžadujúci písomné odpovede), a — poskytovanie internetového testovania (IBT) – bez monitorovania, s monitorovaním na mieste a s monitorovaním na diaľku. Využívanie metódy počítačového testovania pri realizácii skúšok zo strany EPSO sa v priebehu rokov značne vyvinulo, a to nielen pokiaľ ide o obsah skúšok/typ skúšok, ale aj pokiaľ ide o proces realizácie skúšok, so širším geografickým pokrytím kandidátov (celosvetovým testovaním) a on-line testovaním (testovaním na internete). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v príslušných oddieloch nižšie pre každú časť.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
20/12/2017 00:00
23/05/2018 23:59
08/02/2018 23:59
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Dodanie počítačových testov typu s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a typu „esej“ (vyžadujúce písomné odpovede) Časť 1 zahŕňa organizáciu a dodanie „klasických“ počítačových testov prostredníctvom globálnej siete testovacích centier. Tieto zvyčajne pozostávajú zo série testov s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a testov rozličnej dĺžky typu eseje dodávaných v sieti skúšobných centier poskytnutých dodávateľom. Táto časť bude pokrývať aj dodávku „e-trays“ – elektronických simulácií e-mailových schránok s doručenou poštou. Obsah testov zabezpečí úrad EPSO. Pre podrobné informácie pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Časť 2 Internetové testovanie (IBT) Časť 2 zahŕňa dodávku IBT prostredníctvom on-line testovacej platformy pre kandidátov. Internetové testovanie bude úrad EPSO využívať na rôzne účely: — ako nástroj samovýberu/sebahodnotenia pre potenciálnych kandidátov (bez monitorovania), — ako platformu na poskytovanie na mieste monitorovaných skúšok internetového testovania IBT v priestoroch inštitúcií EÚ, — ako platformu na poskytovanie diaľkovo monitorovaných testov. Obsah testov zabezpečí úrad EPSO.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 023-047507 Korigendum 02/02/2018 00:00
2018/S 019-038507 Korigendum 27/01/2018 00:00
2017/S 244-508657 Oznámenie o obstarávaní 20/12/2017 00:00