Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
UCA 17/066 – Modernizácia a údržba systému detekcie požiaru v budove Justus Lips...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
11/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA17/066.
UCA 17/066 – Modernizácia a údržba systému detekcie požiaru v budove Justus Lipsius.
Práce týkajúce sa modernizácie a služby týkajúce sa údržby systému detekcie požiaru v budove Justus Lipsius. Zákazka v tejto súvislosti zahŕňa: — údržbu existujúceho systému a zariadení detekcie požiaru, kým nebudú dokončené modernizačné práce, — práce na modernizácii systému a jeho údržbu počas trvania uvedených prác, — údržbu nového systému počas 10 rokov od dátumu predbežného schválenia.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
06/12/2017 00:00
11/04/2018 23:59
11/01/2018 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 234-485420
Oznámenie o obstarávaní
06/12/2017 00:00