Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Otvorené mikropodnikateľské modely pre inovácie v európskych domoch v pamiatkovo...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
31/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/50/2017
Otvorené mikropodnikateľské modely pre inovácie v európskych domoch v pamiatkovom fonde v súkromnom vlastníctve.
Cieľom tejto akcie je posilniť spôsobilosť súkromných vlastníkov domov zaradených do pamiatkového fondu a poskytnúť im inovačné obchodné modely. V rámci prípravnej akcie sa budú mapovať a porovnávať existujúce obchodné modely, ktoré používajú domy v pamiatkovom fonde v súkromnom vlastníctve v EÚ, a určia sa osvedčené postupy a potenciálne inovácie, ktoré by sa mohli spoločne využívať. Zároveň sa bude kvantifikovať a posudzovať ekonomická hodnota domov v pamiatkovom fonde v súkromnom vlastníctve v EÚ a stanoví sa ich potenciál prispieť k rôznym politikám EÚ, vrátane inovácie, sociálneho začlenenia, vzdelávania, práce s mládežou a medzikultúrneho dialógu. Pridaná hodnota sa bude odvodzovať zo synergie s aktuálnymi akciami EÚ, ktoré sú venované kultúrnemu dedičstvu (Dni európskeho dedičstva, Cena EÚ za kultúrne dedičstvo, značka „Európske dedičstvo“). Napokon sa touto akciou prostredníctvom šírenia a zvyšovania informovanosti o európskej hodnote dedičstva prispeje k cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri oddiel 4.4. Kritériá výberu v špecifikáciách obstarávania vo výzve na predloženie ponúk č. EAC/50/2017.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/12/2017 00:00
31/01/2018 12:00
01/02/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 237-491729
Oznámenie o obstarávaní
09/12/2017 00:00