Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
CEI/2018/SRSS/01 – Výzva na vyjadrenie záujmu – Externí odborníci na podporu vyk...
Obstarávateľ:
Structural Reform Support Service
Dátum začatia:
14/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
14/11/2021
Stav:
Otvoriť
Informácie
CEI/2018/SRSS/01
CEI/2018/SRSS/01 – Výzva na vyjadrenie záujmu – Externí odborníci na podporu vykonávania štrukturálnych reforiem v členských štátoch
External experts to support the implementation of structural reforms in Member States
Služby
Výzva na vyjadrenie záujmu 28VVZ29 – predbežný výber uchádzačov
Otvoriť
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
14/02/2018 04:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
14/11/2021 00:00
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 142-323824 Korigendum 26/07/2018 00:00
2018/S 031-066855 Oznámenie o obstarávaní 14/02/2018 04:00