Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na dodávku nábytku pre nové ústredie eu-LISA v Tallinne.
Obstarávateľ:
European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the ...
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
06/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
LISA/2017/OP/05.
Rámcová zmluva na dodávku nábytku pre nové ústredie eu-LISA v Tallinne.
Oznámenie o vyhlásení obstarávania – rámcová zmluva na dodávku nábytku pre nové ústredie eu-LISA v Tallinne.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
09/12/2017 00:00
06/02/2018 17:00
09/02/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 019-038473
Korigendum
27/01/2018 00:00
2017/S 237-491716
Oznámenie o obstarávaní
09/12/2017 00:00