Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže na poskytovanie hodnotiacich služi...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
09/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
TRADE/2017/A5/01
Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže na poskytovanie hodnotiacich služieb pre Európsku komisiu v oblasti obchodu
Cieľom rámcovej zmluvy je vytvoriť rámec na vykonanie hodnotení vplyvu udržateľnosti a podkladových štúdií, ktoré by mohli poskytnúť východiská na posúdenie vplyvu alebo na dodatočné či priebežné hodnotenia obchodných alebo investičných dohôd. Okrem rokovaní o bilaterálnych, mnohostranných alebo viacstranných obchodných alebo investičných dohodách (a okrem existujúcich dohôd tohto typu) má rámcová zmluva poskytnúť aj podporné štúdie na posúdenie vplyvu alebo dodatočné či priebežné hodnotenia jednostranných preferenčných obchodných dohôd EÚ. Odkazy na analýzy alebo posúdenie „obchodných alebo investičných“ dohôd by mali tiež zahŕňať analýzy či posúdenie týchto jednostranných preferenčných obchodných dohôd.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/12/2017 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
09/02/2018 15:00
14/02/2018 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 031-066854 Korigendum 14/02/2018 00:00
2017/S 239-495287 Oznámenie o obstarávaní 13/12/2017 00:00