Údaje o výzve na predloženie ponúk

Changement sur partie IV.3.b.i - Critères de sélection - Capacité légale et règlementaire - page 34 du Cahier des charges
Názov:
Poskytovanie služieb súvisiacich s protipožiarnou ochranou v budovách Rady Európ...
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 18/016
Poskytovanie služieb súvisiacich s protipožiarnou ochranou v budovách Rady Európskej únie v Bruseli
Cieľom tohto obstarávania je poskytovanie služieb súvisiacich s protipožiarnou ochranou pre administratívne budovy, v ktorých sídli Rada Európskej únie. Tieto služby sa týkajú najmä zriadenia tímov pre primárny a sekundárny zásah, pomocných pracovníkov (asistentov) pre významné udalosti a operátorov na technickú správu protipožiarnych zariadení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
10/03/2018 00:00
16/04/2018 23:59
20/04/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 059-129464
Korigendum
24/03/2018 00:00
2018/S 049-106993
Oznámenie o obstarávaní
10/03/2018 00:00