Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zlepšenia založené na dôkazoch v rámci vykonávania smerníc o vtákoch a biotopoch...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
06/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.3/SER/2017/0038
Zlepšenia založené na dôkazoch v rámci vykonávania smerníc o vtákoch a biotopoch (BHD – Birds and Habitat Directives): systematické preskúmanie a metaanalýza
Kontrola vhodnosti smerníc o vtákoch a biotopoch (BHD, smernice o ochrane prírody) poukázala na medzery v poznatkoch a nedostatočný prístup k informáciám, ktoré bránia dosiahnutiu cieľov smerníc. V súlade s akčným plánom prijatým v nadväznosti na kontrolu vhodnosti sa v rámci tohto obstarávania zhromaždia a zanalyzujú relevantné poznatky, dôkazy, nástroje, prístupy a osvedčené postupy v 2 oblastiach záujmu a zlepší sa prístup k informáciám v týchto oblastiach s cieľom zvýšiť výkonnosť smerníc o ochrane prírody.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
16/12/2017 00:00
29/01/2018 16:30
30/01/2018 00:00
06/02/2018 16:00
20/02/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 242-501933 Oznámenie o obstarávaní 16/12/2017 00:00