Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Stratégia, prevádzková excelentnosť a riadenie výkonnosti pre ECDC.
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
01/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2017/RMC/7801
Stratégia, prevádzková excelentnosť a riadenie výkonnosti pre ECDC.
Cieľom obstarávanie je poskytnúť agentúre vonkajšiu pomoc pri poskytovaní poradenstva v súvislosti s vymedzením, vypracovaním a hodnotením jej stratégie a vízie a podporiť dlhodobé informované prijímanie rozhodnutí na vysokej úrovni. Obstarávaním by sa tiež malo podporiť centrum ECDC pri zlepšovaní celkového organizačného dlhodobého plánovania, riadení výkonnosti a tvorbe hodnôt a zabezpečiť, aby bolo ECDC čo najlepšie pripravené účinne a optimálne reagovať na súčasné a budúce výzvy so zapojením a podporou svojich zainteresovaných strán a partnerov. ECDC vyhlasuje verejné obstarávanie na poradenské služby na vysokej úrovni v nasledujúcich oblastiach: hodnotenie a vypracovanie stratégie vrátane riadenia zainteresovaných strán, prevádzková excelentnosť a riadenie výkonnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/12/2017 00:00
01/02/2018 16:00
05/02/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 243-505038
Oznámenie o obstarávaní
19/12/2017 00:00