Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb vybavovania cestovných záležitostí pre Európsku environment...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
29/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/ADS/17/014
Poskytovanie služieb vybavovania cestovných záležitostí pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA)
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzatvoriť 1 samostatnú rámcovú zmluvu s dodávateľom schopným poskytovať služby cestovných kancelárií pre nasledujúce činnosti EEA, ktoré si vyžadujú vybavovanie cestovných záležitostí: misie, stretnutia a nábor pracovníkov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
15/12/2017 00:00
29/01/2018 16:00
05/02/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 241-499385 Oznámenie o obstarávaní 15/12/2017 00:00