Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Využite svoje práva – komunikačná kampaň v rámci celej EÚ o právach spotrebiteľo...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/01/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
06/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2017/CONS/PR/JU01/0100
Využite svoje práva – komunikačná kampaň v rámci celej EÚ o právach spotrebiteľov v EÚ
Cieľom obstarávania je spustiť integrovanú kampaň v rámci celej EÚ, ktorá sa zameria všeobecne na práva spotrebiteľov, vytvorí jedno zreteľné „zastrešenie“ pre práva spotrebiteľov v EÚ a podporí úlohu EÚ pri zabezpečovaní týchto práv. Kampaň by sa mala ďalej sústrediť na sériu tematických oblastí vo vybraných krajinách. Zastrešovacia kampaň by mala 2 hlavné ciele: — Povedomie – vyjadriť, že EÚ ponúka jasné pravidlá, ktoré vás ako spotrebiteľa chránia/posilňujú. — Akcia – inšpirovať spotrebiteľov, aby svoje práva využívali.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/01/2018 00:00
06/03/2018 12:00
07/03/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 012-022170
Oznámenie o obstarávaní
18/01/2018 00:00