Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby v oblasti infraštruktúry IT
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2017/ICT/9196
Služby v oblasti infraštruktúry IT
Služby s pevne stanovenou cenou na podporu IT, servisnú podporu a činnosti v oblasti IT organizované v nasledujúcich 3 líniách: podpora konečných používateľov IT, technické služby a služby hostingu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/12/2017 00:00
28/02/2018 16:00
05/03/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 040-086539 Korigendum 27/02/2018 00:00
2018/S 019-038483 Korigendum 27/01/2018 00:00
2017/S 244-508647 Oznámenie o obstarávaní 20/12/2017 00:00