Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Pilotná štúdia o určovaní vplyvov vozidiel s konvenčným a alternatívnym pohonom ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
19/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.C.4/SER/2017/0019
Pilotná štúdia o určovaní vplyvov vozidiel s konvenčným a alternatívnym pohonom na životné prostredie prostredníctvom hodnotenia životného cyklu
Cieľom štúdie je porovnať emisie skleníkových plynov počas životného cyklu a kľúčový vplyv ľahkých úžitkových vozidiel (osobných automobilov a dodávkových automobilov) a ťažkých úžitkových vozidiel (nákladných automobilov, autobusov a autokarov) poháňaných rôznymi typmi hnacích motorov (spaľovacie motory a elektromotory) a takých, ktoré používajú odlišné typy palív alebo dopravnej energie, na životné prostredie a ľudské zdravie. Štúdia sa bude týkať fosílnych palív (benzín, nafta, LNG, zemný plyn), biopalív a iných alternatívnych palív, ako aj elektriny. Vplyv sa bude posudzovať v rámci celého životného cyklu vozidla vrátane výroby, fázy používania a ukončenia životnosti/recyklácie a zohľadní výrobu a spotrebu paliva a energie. Týka sa to obdobia rokov 2020 – 2050.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
22/12/2017 00:00
12/02/2018 16:30
14/02/2018 00:00
19/02/2018 16:00
01/03/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2017/S 246-513671 Oznámenie o obstarávaní 22/12/2017 00:00