Údaje o výzve na predloženie ponúk

The deadline for submission of tenders has been extended to 19 March 2018. The deadline for sending questions has been extended to 7 March 2018. A revised Appendix 3 - Product Catalogue has been uploaded.
Názov:
Poskytovanie produktov na podporu IT infraštruktúry a prevádzkových služieb v sk...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
19/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OP-1456
Poskytovanie produktov na podporu IT infraštruktúry a prevádzkových služieb v skupine EIB
Rozsahom tejto výzvy na predkladanie ponúk je zriadenie akvizičného kanála pre špecifické hardvérové a softvérové produkty (a ich inštaláciu, údržbu, integráciu a súvisiace služby) na podporu koncových používateľov IT, infraštruktúry a sieťových a zjednotených komunikačných služieb a činností príslušných organizačných jednotiek oddelenia informačných technológií Európskej investičnej banky. Viacnásobné rámcové dohody sa podpíšu maximálne s 3 poskytovateľmi.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
23/12/2017 00:00
07/03/2018 23:59
Nie je k dispozícii
19/03/2018 23:59
21/03/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 041-088817 Korigendum 28/02/2018 00:00
2017/S 247-516960 Oznámenie o obstarávaní 23/12/2017 00:00