Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riadenie podujatí
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/014/17
Riadenie podujatí
Hlavným cieľom tejto rámcovej zmluvy je zabezpečiť najkvalitnejší návrh činností podujatí inštitúcie a bezchybnú organizáciu a logistickú podporu na zaručenie ich úspechu. Dodávateľ musí byť schopný uspokojiť potreby EUIPO, pokiaľ ide o organizovanie a koordinovanie podujatí a rozvíjať a riadiť sieť partnerov/subdodávateľov, ktorí vykonávajú celý balík činností v rámci rôznych podujatí. Dodávateľ musí mať k dispozícii aj zdroje z EUIPO, ako napríklad cestovnú kanceláriu, kopírovacie, upratovacie, bezpečnostné služby, ktoré môžu byť podrobnejšie uvedené v prílohe II k technickým špecifikáciám.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/12/2017 00:00
15/02/2018 13:00
19/02/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 024-050082
Korigendum
03/02/2018 00:00
2017/S 250-526273
Oznámenie o obstarávaní
30/12/2017 00:00