Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Mobilné komunikačné služby a zariadenia
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/01/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
29/01/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/22/2017
Mobilné komunikačné služby a zariadenia
Cieľom tohto obstarávania je získať mobilné hlasové a dátové komunikačné služby v Portugalsku a v zahraničí v rámci roamingu a zariadenia (prístroje) pre mobilnú komunikáciu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Požiadavky: Uchádzač musí mať právnu a regulačnú spôsobilosť realizovať odbornú činnosť potrebnú na vykonanie zákazky. Dôkaz: Platná licencia spoločnosti Anacom na prevádzkovanie mobilných služieb v Portugalsku (alebo ekvivalent pre ostatné krajiny – ak je to uplatniteľné).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/01/2018 00:00
29/01/2018 23:59
07/02/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 001-000003
Oznámenie o obstarávaní
03/01/2018 00:00