Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the link to the e-Submission Quick Reference Guide for Economic Operators has been updated in the tender specifications to this link: https://webgate.ec.europa.eu/esubmission/assets/documents/manual/quickGuide_en.pdf?ticket=ST-7246365- NmrzLzd3LQIM4gDzzf8rWNKlfVes4f9gsBykGmamwWHY71LD2ITxrpPweD9katzoe2T5WtLTljcnqPniNu3150D- PHslUMVSXYCqJ6iB7Azunq0Q54Ps4zPAzq1e9waTRco0n0iFzgHvAGVA3zaLHJuKAB
Názov:
Služby v oblasti video/audio/údržby a akvizície pre zasadacie miestnosti
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/12/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
05/02/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/DTS-CORSER/2017/01
Služby v oblasti video/audio/údržby a akvizície pre zasadacie miestnosti
Účelom tejto výzvy na verejnú súťaž je uzatvoriť rámcovú zmluvu o obstarávaní tovarov s cieľom poskytnúť širokú škálu riešení informačných technológií (hardvér, softvér a služby). Uchádzači musia byť schopní dodať kompletnú škálu riešení od hlavných značiek v sektore a budúci dodávateľ musí poskytnúť jedinečné rozhranie medzi výrobcami a úradom EFSA.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/12/2017 00:00
05/02/2018 14:30
06/02/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 250-526270
Oznámenie o obstarávaní
30/12/2017 00:00