Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Starostlivosť o deti
Obstarávateľ:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
26/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EIOPA-OP-013-2018
Starostlivosť o deti
Cieľom plánovanej rámcovej dohody je umožniť orgánu EIOPA, aby naďalej ponúkal svojim zamestnancom miesta v zariadení starostlivosti o deti, a to pre deti v dennej starostlivosti vo veku od 3 mesiacov, až do okamihu, keď sa dieťa dostane do predškolského zariadenia v rámci Európskej školy vo Frankfurte (ESF) alebo do nemeckého verejného školského systému, podľa toho, čo nastane neskôr.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/03/2018 00:00
26/04/2018 18:00
27/04/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 057-125184
Oznámenie o obstarávaní
22/03/2018 00:00