Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riadenie administratívneho sekretariátu „koordinačných skupín pre administratívn...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
27/06/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
670/PP/GRO/IMA/18/1135/10079
Riadenie administratívneho sekretariátu „koordinačných skupín pre administratívnu spoluprácu v oblasti dohľadu nad trhom“
Organizovať a realizovať rokovania koordinačných skupín pre administratívnu spoluprácu v oblasti dohľadu nad trhom prostredníctvom riadenia administratívneho sekretariátu. Administratívny sekretariát musí vykonávať všetku prácu týkajúcu sa prípravy, organizovania a monitorovania rokovaní koordinačných skupín. Úlohy administratívneho sekretariátu nezahŕňajú vypracovávanie návrhov všeobecných ani technických dokumentov. Táto práca zahŕňa logistiku rokovaní a administratívnu pomoc pre členov skupín.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/04/2018 00:00
27/06/2018 16:00
29/06/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 079-175715
Oznámenie o obstarávaní
24/04/2018 00:00