Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie dopravných služieb
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/01/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/023/17
Poskytnutie dopravných služieb
Úrad má v úmysle uzatvoriť 2 rámcové zmluvy „s kaskádovým systémom“ na pokrytie poskytovania všetkých druhov služieb súvisiacich s dopravou v Alicante, Španielsko, alebo mimo Španielska. Dodávateľ preto musí byť spôsobilý spĺňať požiadavky úradu spojené s týmito službami vo všetkom, čo sa týka poskytovania služieb vodičov s vozidlom a riadenia prenájmu, nákupu a lízingu vozidiel podľa aktuálnych potrieb. Cieľom zmluvy je získať efektívne dopravné služby vysokej kvality, či už prostredníctvom samotného dodávateľa, alebo v spojení zdrojov dodávateľa a úradu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
05/03/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 017-034031
Oznámenie o obstarávaní
25/01/2018 00:00