Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na obstaranie tovarov týkajúca sa nákupu optických vlákien
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
13/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/E1/2018-13-01
Rámcová zmluva na obstaranie tovarov týkajúca sa nákupu optických vlákien
Komisia používa na podporu činnosti jadrových inšpektorov viacero rôznych zariadení. Patria medzi ne aj elektronické systémy uzamykania na báze optického vlákna (EOSS), ktoré si vyžadujú špecializované optické vlákna rôznych dĺžok. Cieľom tejto rámcovej zmluvy je dodať určené optické vlákna rôznych dĺžok a tiež príslušenstvo. Optické vlákna, konektory a príslušenstvo budú použité na činnosti súvisiace s kontrolami v teréne a aj na práce súvisiace s laboratóriom.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/02/2018 00:00
13/04/2018 16:00
16/04/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 030-064301
Oznámenie o obstarávaní
13/02/2018 00:00