Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Skladovanie dokumentov mimo sídla a pomocné služby
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
26/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2017/23/ST
Skladovanie dokumentov mimo sídla a pomocné služby
Agentúra požaduje poskytnutie bezpečného skladovania svojich aktuálnych a historických záznamov v podobe papierových dokumentov, céderomov a mediálnych pások; služby vyhľadávania dokumentov, služby likvidácie dokumentov zodpovedajúcej harmonogramom agentúry na uchovávanie záznamov; skenovanie archivovaných dokumentov – digitalizácia a pomocné služby týkajúce sa správy dokumentov podľa potreby, napr. ochranné opatrenia na zaručenie integrity dokumentov, reorganizácia a triedenie súborov a akékoľvek iné služby, ktoré môžu byť identifikované v priebehu času na splnenie politiky správy dokumentov agentúry. Agentúra tiež požaduje premiestnenie svojich archívov zo súčasných priestorov (mimo sídla), ktoré sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve, do priestorov nového dodávateľa.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
20/03/2018 00:00
26/04/2018 12:00
03/05/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 055-120751
Oznámenie o obstarávaní
20/03/2018 00:00