Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Laboratórne analýzy vzoriek z vrchnej vrstvy pôdy zozbieraných v rámci prieskumu...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
Laboratórne analýzy vzoriek z vrchnej vrstvy pôdy zozbieraných v rámci prieskumu LUCAS 2018
Rámcový prieskum využívania krajiny a krajinnej pokrývky (LUCAS – The Land Use and Cover Area Frame Survey) zahŕňa modul monitorovania vrchnej vrstvy pôdy. V celej Európe sa odoberá približne 26 000 vzoriek z vrchnej vrstvy pôdy v prírodnom a poloprírodnom prostredí (t. j. poľnohospodárska pôda, lesná pôda a trávne porasty). Na týchto vzorkách sa budú štandardnými metódami analyzovať fyzikálne a chemické parametre a DNA. Toto obstarávanie sa týka poskytovania laboratórnych služieb na analýzu fyzikálnych a chemických parametrov pôdy, ťažkých kovov, pesticídov a antibiotík a DNA vo vzorkách z vrchnej vrstvy pôdy získaných v rámci prieskumu LUCAS 2018.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
31/05/2018
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
02/07/2018
06/07/2018 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Analýza parametrov pôdy a ťažkých kovov Cieľom zmluvy o poskytovaní služieb pre časť č. 1 je analyzovať základné fyzikálne a chemické parametre pôdy a ťažké kovy vo vzorkách z vrchnej vrstvy pôdy, ako je uvedené v súťažných podkladoch. Vzorky z vrchnej vrstvy pôdy sa odoberajú z minerálnych a organických pôd v prírodnom a poloprírodnom prostredí (t. j. poľnohospodárska pôda, lesná pôda a trávne porasty).
Časť 2 DNA analýza pôdy Cieľom zmluvy o poskytovaní služieb pre časť č. 2 je vykonať analýzu DNA na 1 050 vzorkách z vrchnej vrstvy pôdy zozbieraných v rámci prieskumu vrchnej vrstvy pôdy LUCAS 2018, aby sa posúdila biodiverzita pôdy a gény odolné voči antibiotikám. Vzorky z vrchnej vrstvy pôdy sa odoberali v prírodnom a poloprírodnom prostredí (t. j. poľnohospodárska pôda, lesná pôda a trávne porasty).
Časť 3 Analýza prípravkov na ochranu rastlín a antibiotík Cieľom zmluvy o poskytovaní služieb pre časť č. 3 je analyzovať prípravky na ochranu rastlín a antibiotiká, ako je uvedené v súťažných podkladoch. Vzorky z vrchnej vrstvy pôdy sa odoberajú z minerálnych a organických pôd v rámci poľnohospodárskej pôdy a trávnych porastov.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 105-238736 Korigendum 05/06/2018
2018/S 102-232130 Oznámenie o obstarávaní 31/05/2018