Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služba rezervácií hotelov a ciest
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
05/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2017/15/ST
Služba rezervácií hotelov a ciest
Európska agentúra pre lieky plánuje uzatvoriť s 1 dodávateľom zmluvu o poskytovaní služieb ohľadom poskytovania cestovných a hotelových služieb. Okrem toho sa od dodávateľa bude požadovať, aby vyjednal zvýhodnené sadzby v hoteloch a poskytoval, podporoval a udržiaval webový online rezervačný nástroj, ktorý umožní Európskej agentúre pre lieky (EMA) požiadať o cestovanie a hotel priamo cestovnú agentúru.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
27/02/2018 00:00
05/04/2018 12:00
10/04/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 040-086537
Oznámenie o obstarávaní
27/02/2018 00:00