Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Písanie vedeckých textov
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
28/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2018/RMC/9898
Písanie vedeckých textov
Výučba písania vedeckých textov, ktorá sa týka najmä zručností v oblasti ich písania a posudzovania. Výučba môže prebiehať buď v skupinách, alebo v rámci individuálnej výučby. Na individuálnu výučbu je možné využiť videokonferenčné systémy. Poskytovateľ by mal byť schopný poskytovať všetky služby v angličtine. Hlavnou cieľovou skupinou pre tieto kurzy sú zamestnanci ECDC, odborníci v oblasti prenosných ochorení, epidemiológovia, mikrobiológovia, bioštatistici a odborníci v súvisiacich oblastiach verejného zdravia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/02/2018 00:00
28/03/2018 16:00
10/04/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 029-062348
Korigendum
10/02/2018 00:00
2018/S 025-052282
Oznámenie o obstarávaní
06/02/2018 00:00