Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb súvisiacich s mediálnymi a komunikačnými ...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
25/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
18.TT-MCU.OP.085 L1/086L2/087L3/088L4
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb súvisiacich s mediálnymi a komunikačnými aktivitami Európskej obrannej agentúry
Účelom rámcovej zmluvy je poskytnúť Európskej obrannej agentúre (EDA) mediálne a komunikačné služby, ako sú: internet, video a multimediálne produkty, publikácie a propagačné materiály, podpora podujatí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/03/2018 00:00
25/04/2018 17:00
27/04/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Internetové služby
Údržba a ďalší rozvoj webovej stránky agentúry.
Časť 2
Podpora videa a multimédií
Krátke a titulkované videá na podporu rôznych programov, projektov a hlavných podujatí EDA pre špecializované aj všeobecné cieľové skupiny.
Časť 3
Publikácie a propagačné materiály
Návrh, výroba a dodávka rôznych typov publikácií,čo môže zahŕňať letáky, výročné správy, brožúry týkajúce sa projektov, t. j. kreatívne a inovatívne propagačné tovary, ktoré tematicky ladia s rozsahom pôsobnosti agentúry: oblasť obrany.
Časť 4
Podpora podujatí
Podpora EDA pri organizácii väčších podujatí.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 069-152321
Korigendum
10/04/2018 00:00
2018/S 042-091118
Oznámenie o obstarávaní
01/03/2018 00:00