Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
AO 10709 „Technická konsolidácia zákonov Európskej únie a kontrola ich konzisten...
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
23/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 10709
AO 10709 „Technická konsolidácia zákonov Európskej únie a kontrola ich konzistencie“
Cieľom výzvy na predkladanie ponúk je poskytovanie služieb súvisiacich s technickou konsolidáciou zákonov Európskej únie a kontrolou ich konzistencie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
31/03/2018 00:00
23/05/2018 23:59
30/05/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Technická konsolidácia zákonov Európskej únie
Technická konsolidácia zákonov EÚ, ktorá pozostáva zo zahrnutia všetkých úprav (pochádzajúcich z pozmeňujúcich zákonov, korigend atď.), ku ktorým v základných zákonoch došlo, čo sa týka znenia, ale bez akejkoľvek úpravy významu.
Časť 2
Kontrola konzistencie konsolidovaného znenia zákonov Európskej únie
Kontrola konzistencie konsolidovaného znenia zákonov Európskej únie, ktorá pozostáva z overovania, či konsolidovaná verzia uvedeného právneho aktu naozaj obsahuje všetky úpravy, ku ktorým v rámci právneho aktu došlo.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 064-141564
Oznámenie o obstarávaní
31/03/2018 00:00