Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie školiacich kurzov pre vyšetrovateľov nehôd
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
23/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/3/2018
Poskytovanie školiacich kurzov pre vyšetrovateľov nehôd
Cieľom tohto obstarávania je navrhnúť a poskytnúť školiace kurzy týkajúce sa vyšetrovania námorných nehôd a vypracovať príslušný školiaci materiál vrátane prezentácií, cvičení, prípadov použitia a sprievodných poznámok. Kurzy sú rozdelené do 2 samostatných častí, čo bude viesť k uzavretiu samostatnej rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb pre každú časť, a to s nasledujúcimi predmetmi: — Časť 1: Kurz základných zručností pre vyšetrovateľov nehôd, — Časť 2: Pokročilý kurz pre vyšetrovateľov nehôd.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Uchádzač musí mať právnu a regulačnú spôsobilosť realizovať odbornú činnosť potrebnú na vykonanie zákazky.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/02/2018 00:00
23/03/2018 20:00
28/03/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Kurz základných zručností pre vyšetrovateľov nehôd
Cieľom obstarávania je určiť vhodného lektora (lektorov), ktorý: — Poskytne školiteľovi (školiteľom) agentúry EMSA pomoc na základe bodov uvedených v odseku 2.1.1. Presný rozsah pomoci bude dohodnutý medzi školiteľom (školiteľmi) agentúry EMSA a dodávateľom aspoň 3 týždne pred konaním plánovaného školenia. Moduly, v ktorých má dodávateľ pomáhať školiteľovi agentúry EMSA pri vykonávaní kurzov, budú na celkový odhadovaný počet 11 hodín. — Vypracuje obsah, súvisiace praktické cvičenia/prípadové štúdie (vykonávané v triede) a poskytne moduly podľa osnovy kurzu na základe bodov uvedených v odseku 2.1.2 na celkový odhadovaný počet 24 hodín. Dodávateľ si musí pred prvým školením pripraviť vhodný školiaci materiál a v prípade potreby ho aktualizovať medzi ďalšími školeniami na základe spätnej väzby od účastníkov týkajúcej sa dosiahnutia cieľov školenia, a to podľa odseku 2.1.2 a v spolupráci so školiteľom (školiteľmi) agentúry EMSA. Dodávateľ musí dbať na vysokú úroveň aktívnej účasti všetkých účastníkov kurzu, a preto sa musia uvedené cvičenia/prípadové štúdie vykonávať v triede s účastníkmi rozdelenými do skupín. Okrem toho, sprievodná dokumentácia musí obsahovať komplexné školiace poznámky, ktoré účastníci dostanú.
Časť 2
Pokročilý kurz pre vyšetrovateľov nehôd
Cieľom obstarávania je určiť vhodného lektora (lektorov), ktorý: — Poskytne školiteľovi (školiteľom) agentúry EMSA pomoc na základe bodov uvedených v odseku 2.2.1. Presný rozsah pomoci bude prejednaný medzi školiteľom (školiteľmi) agentúry EMSA a dodávateľom aspoň 3 týždne pred konaním plánovaného školenia. Moduly, v ktorých má dodávateľ pomáhať školiteľovi agentúry EMSA pri vykonávaní kurzov, budú na celkový odhadovaný počet 6 hodín. — Vypracuje obsah, súvisiace praktické cvičenia/prípadové štúdie (vykonávané v triede) a poskytne moduly podľa osnovy kurzu na základe bodov uvedených v odseku 2.2.2. na celkový odhadovaný počet 29 hodín. Dodávateľ si musí pred prvým školením pripraviť vhodný školiaci materiál a v prípade potreby ho aktualizovať medzi ďalšími školeniami na základe spätnej väzby od účastníkov týkajúcej sa dosiahnutia cieľov školenia, a to podľa odseku 2.2.2. a v spolupráci so školiteľom (školiteľmi) agentúry EMSA. Dodávateľ musí dbať na vysokú úroveň aktívnej účasti všetkých účastníkov kurzu, a preto sa musia uvedené cvičenia/prípadové štúdie vykonávať v triede s účastníkmi rozdelenými do skupín. Okrem toho, sprievodná dokumentácia musí obsahovať komplexné školiace poznámky, ktoré účastníci dostanú.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 039-084302
Oznámenie o obstarávaní
24/02/2018 00:00