Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Európske vedecké partnerstvo v oblasti prírodných nebezpečenstiev
Obstarávateľ:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
18/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHO/A2/SER/2018/05
Európske vedecké partnerstvo v oblasti prírodných nebezpečenstiev
Cieľom plánovaného „Európskeho vedeckého partnerstva v oblasti prírodných nebezpečenstiev“ (ENHSP) je využívať vedu a technológiu v oblasti riadenia rizík v prípade katastrof, pričom by sa mali posilňovať väzby medzi civilnou ochranou a vedeckými komunitami na európskej úrovni vrátane Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), analytického tímu Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie a Spoločného výskumného centra (JRC). Očakávaným celkovým výsledkom tohto obstarávania by mala byť posilnená kapacita ERCC a analytického tímu ERCC v oblasti včasného varovania a kapacita posudzovania vplyvu ohľadom prírodných nebezpečenstiev v Európe, ako aj na celosvetovej úrovni.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
24/02/2018 00:00
18/04/2018 23:59
25/04/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 039-084328
Oznámenie o obstarávaní
24/02/2018 00:00