Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia na určenie prístupu k meraniu nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami
Obstarávateľ:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
15/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OLAF/D1/85/2017
Štúdia na určenie prístupu k meraniu nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami
Európska komisia zadáva externú štúdiu na určenie/rozvoj jednotného a neutrálneho prístupu k meraniu nelegálneho trhu s tabakovými výrobkami v členských štátoch a v EÚ. Štúdia by mala poskytnúť nástroj na meranie nelegálneho trhu s tabakom v jednotlivých členských štátoch a pre EÚ ako celok. Štúdia by mala zahŕňať aj úvahy o tom, ako merať obchod s tabakovými výrobkami, t. j. tok takýchto výrobkov do, okolo a mimo EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/03/2018 00:00
15/05/2018 23:59
18/05/2018 11:15
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 059-129470
Korigendum
24/03/2018 00:00
2018/S 044-095213
Oznámenie o obstarávaní
03/03/2018 00:00